"Continúan asesinatos de candidatos"

"Continúan asesinatos de candidatos"